Долучись до волонтерської платформи ДОЛУЧИТИСЬ
Долучись до волонтерської платформи ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Засновники волонтерської платформи volonter.org

Project description:

According to a study conducted by JFK at the end of November 2014, in 23% of Ukraine's population were involved in volunteering in 2014, of which 74% acted independently, without any agencies or organizations. There are many volunteer groups; it's about 8 million citizens. There are so many volunteer groups and individual philanthropists that arises a problem of communication between them, which decreases the effectiveness of the latter. Each volunteer group has standard mechanisms for communicating their needs to the community - a site and pages on social networks.

Idea:

The volunteer Platform "Volonter.org" - is an effective tool for communication between volunteering groups and individual philanthropists. Web service will provide additional outreach to existing volunteer groups, and will reflect a point of the current efforts of the community.

How it works?

Volunteering Group / Volunteer / NGO should register on the site (What we do / What we need) and can open applications for fundraising, goods and services in their respective categories. Then some philanthropists or volunteer groups respond to these requests. The requests can be filtered by the category, by date, on priorities, by rating, and by geolocation.

Additional advantages:

With large-scale base of volunteers and volunteer organizations we can build a CRM system that enables the possibility to inform active citizens on immediate needs.

Social cases:

- Support the refugees;
- Support the army and wounded soldiers;
- Advocacy & Human rights;
- Animals;
- Arts & Culture;
- Board Development;
- Children & Youth;
- Emergency & Safety;
- Environment;
- Homeless & Housing;
- Health & Medicine;
- Seniors;
- People with disabilities


За даними дослідження, проведеного компанією JFK наприкінці листопаду 2014 року, протягом 2014 року року до волонтерської діяльності було залучено 23% населення України, з них 74% здійснювали цю діяльність самостійно поза межами будь-яких установ чи організацій. Існує величезна кількість волонтерських груп, Це приблизно 8млн. громадян. При такій кількості волонтерських груп та окремих благодійників виникає проблема комунікації між ними, що мінімізує ефективність останніх. Кожна волонтерська група має стандартні механізми донесення свої потреб до громади - це сайт та сторінки в соціальних мережах. Можливості сторінок в соціальних мережах обмежуються кількістю підписників, а можливості сайту - позиціями видачі в пошуковиках.

Ідея

Волонтерська платформа “Volonter.org” - це ефективний механізм для комунікації між волонтерськими групами та окремими благодійниками. Веб сервіс надасть додаткове охоплення аудиторії для вже існуючих волонтерських груп, а також буде відображати актуальні точки прикладення зусиль для громади.

Як це працює?

Волонтерська група/волонтер/громадська організація реєструється на сайті по принципу (Що ми можемо/Що нам потрібно) і має можливість відкривати заявки на збір коштів, товарів та сервісів у відповідних категоріях. Окремі благодійники або волонтерські групи відгукуються на ці запити. Запити можна фільтрувати по категорії, по даті додавання, по пріорітету, по рейтингу заявника, по геолокації.

Додаткові плюси:

Володіючи масштабною базою волонтерів та волонтерських організацій можна буде побудувати СRM cистему, яка надасть можливість оперативно інформувати активних громадян про нагальні потреби.

Категорії:

- Допомога переселенцям;
- Допомога армії та пораненим;
- Права людини;
- Допомога сиротам;
- Допомога людям похилого віку;
- Екологія;
- Інклюзивне міське середовище
- Захист тварин;
- Освіта;
- Медицина;
- Cпорт;
- Допомога безхатченкам;
- АРТ проекти та інше.